Hírek

Elérhetőségek

KÖZLEMÉNY vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedők részére

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l
4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. szám Tel.: 54/430-067; Fax: 54/541-052; e-mail: hivatal@biharkeresztes.hu
KÖZLEMÉNY

vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedők részére

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a értelmében: „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”.
Kérem, hogy a fenti jogszabály alapján szíveskedjenek a Mellékletben található üzlettípust megjelölni, valamint a jelen közlemény 2. oldala szerinti bejelentő nyomtatványon feltüntetni a kereskedő nevét, címét, adószámát, a nyilvántartási számát, valamint a vendéglátóhely üzlettípusát és azt a hatóságomnak visszajuttatni 2021. március 31-ig.

Biharkeresztes, 2021.01.04.
Tisztelettel:
dr. Köstner Dávid sk.
jegyző